sample38

YOX

Оксиданти

Намалява до минимум, дразненето причинено при боядисване